Propozice závodu

Propozice hlavního závodu na horských kolech:

STEVENS BOLATICKÁ TŘICÍTKA 2015 - 5. ročník.

Pořadatel: Sportovní Club Bolatice, z.s. ( dále jen SCB )
Termín: 11. dubna. 2015
Klasifikace: Závod jednotlivců
Kontakt:
Ivo  Fojtík, gsm: +420 601390259 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Petr Bezecný, gsm: +420 728393086 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Centrum závodů: Areál parkoviště u hřiště Fotbalového klubu Bolatice

Najdete nás zde.

Trať: 30 Km , terén - 85%, asfalt, šotolina - 15%

Prezentace: 

V centru závodů 10.4 2015 v čase 16:00 - 20.00 hod

V centru závodů 11. 4. 2015 v čase 7.00 -11.00 hod

Kategorie:

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

A) Ženy:

ZE = elite
Z1 = 15 - 17 let
Z2 = 18 - 29 let
Z3 = 30 - 39 let
Z4 = 40 – 49 let
Z5 = 50 - nekonečno

B) muži

ME = elite
M1 = 15 - 17 let
M2 = 18 - 29 let
M3 = 30 - 39 let
M4 = 40 - 49 let
M5 = 50 – 59
M6 = 60 – nekonečno

Upozornění: Kategorie ELITE: do této kategorie se přihlašují registrovaní závodníci, závodníci s vyšší výkonností a chutí startovat z prvního koridoru. Samozřejmě budou i ve výsledkové listině v kategorii elite - bez možnosti zpětného zařazení do jiné kategorie. Apelujeme na čestné jednání při přihlášení do příslušných kategorií.

Důležité:
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Souhlas rodičú ZDE.

Počet účastníkůLimit startujících – není stanoven: V případě většího počtu statujících si pořadatel vyhrazuje právo na start závodníků ve vlnách.

Startovní koridor: Na startu bude vytýčen koridor pro závodníky, kteří se v minulém ročníku umístili v první stovce a závodníky kategorie ELITE. Tito závodníci budou mít označena startovní čísla. Bajkeři, žádejte značku u prezentace! První řada tohoto koridoru je rezervována bajkerům, kteří se umístili v minulém ročníku od prvního do desátého místa v absolutním pořadí. Jejich čísla budou také označena.

Start: Areál parkoviště u hřiště TJ Sokol Bolatice 12:00; Cíl je tamtéž. (zde)

Časomíra a výsledky: Měření časů bude provedeno plně automatickým systémem prostřednictvím vratných chipů. Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci.

Ceny: Pro první tři v každé kategorii, poháry a věcné ceny. Pro kategorii Elite poháry a drobné upomínkové předměty. 

Tombola: Novinkou pro vás je bajkerská tombola, kdy budou losována startovní čísla hlavního závodu o zajímavé ceny.

Občerstvovačka: Na trati 1 občerstvovací stanice ( v obci Bělá )

Časový limit závodu: Je stanoven na 4 hodiny. Okolo 15.30 vyráží na trať sběrači, kteří projedou trať.

Zdravotnická služba, pojištění: V cíli a na trati.

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Přihlášky:

A) elektronicky :  z on-line formuláře.

Platné přihlášky do 23. 3. 2015 za základní startovné 295,- Kč s nárokem na tričko ( po zaplacení ceny trička 199,- Kč )
Platné přihlášky od 23. 3. 2015 do 9. 4. 2015 za základní startovné 295,- Kč bez nároku na tričko

B) přihlášky na místě v den závodu :

Přihlášky podané v den závodu, tj. 10. a 11.4.2015 v místě závodu za zvýšené startovné 350,- Kč a bez nároku na tričko.
Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!! Tj. když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli. ( viz pokyny níže )

Startovnéon-line 295,- Kč , v den závodu 350,- Kč
( viz. pokyny níže )

Tričko : cena 199 Kč

Každý závodník, jenž je platně přihlášen, obdrží balíček (tašku) s materiálem pro závod (čip, číslo, pásky, předměty od partnerů závodu, stravenky (nápoj, teplá svačina, sladkost), pitný režim po dojezdu do cíle.

Krom výše uvedeného bude pro závodníky zajištěno: Pořadatelská služba, nezbytně nutná regulace při pohybu na hlavních silnicích a nepřehledných místech, zdravotní služba na trati a v cíli, občerstvovačka na trati s „překvapením“, měření profesionální elektronickou časomírou Championchip, servis kol, občerstvení, hudba, spíkr, DJ - v areálu startu a cíle, sběrači, jenž prohlédnou trať po závodě, tombola na startovní čísla, toalety a sprchy, mytí kol, bezplatné parkování v blízkosti startu a cíle,

Pokyny pro platby startovného:

1) Dne 9. 3. 2015 bude přihláškový formulář vypnut a bude nedostupný až do 11. 3. 2015 (včetně). Všichni, kteří se do 9. 3. 2015             přihlásí a budou mít NEPLATNOU přihlášku, mají možnost uvést vše do pořádku a startovné okamžitě uhradit. Všechny přihlášky, které   budou 12. 3. 2015 neplatné, budou smazány!!

2) Dne 12. 3. 2015 bude přihláškový formulář opět zpřístupněn. Budou se moci přihlásit skuteční zájemci o start, opět do naplnění      limitu.

3) Dne 30.03. 2015 bude přihláškový formulář vypnut a bude nedostupný až do 1. 4. 2015 (včetně).

4) Všichni, kteří se do 30.03. 2015 přihlásí a budou mít NEPLATNOU přihlášku, mají možnost uvést vše do pořádku a startovné okamžitě   uhradit. Všechny přihlášky, které budou 2. 4. 2015 neplatné, budou smazány!!

5) Dne 2. 4. 2015 bude přihláškový formulář opět zpřístupněn. Budou se moci přihlásit skuteční zájemci o start. Zájemci přihlášení po     2.4.2015 on-line musí provést platbu na účet provozovatele závodu, tak aby byla platby připsána na účet SCB do 9.4.2014.

Platba startovného:

Úhradu startovného proveďte:

a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: 227227277/5500
(variabilní symbol uveden v potvrzovacím emailu či formuláři) 

b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli
V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...)
V případě neúčasti se startovné nevrací.

Podmínky účasti: Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení: Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Souhlas rodičú ZDE.

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo u pořadatelů na trati."

ON LINE přihláška

Propozice dětského závodu na kolech a odrážedlech

STEVENS BOLATICKÁ TŘICÍTKA 2015

Pořadatel: Sportovní Club Bolatice , o.s. ( dále jen SCB )
Termín: 11. 4. 2015
Start závodu:
Závod na 100m: v 11:40 hod a 10m v 11:55 hod.
Závod na 1,5km a 2,5km: Ihned po odjetí celého startovního pole hlavního závodu: okolo 12:15
Klasifikace: závod jednotlivců
Kontakt:
Ivo Fojtík, gsm: +420 601390259 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Petr Bezecný, gsm: +420 728393086 email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Startovné:
Tratě 10m a 100m: online přihlášení za startovné 20 Kč do 23.3 2015 s nárokem na tričko (po zaplacení ceny trička 110 Kč) od 23.3. 2015 do 9. 4. 2015 bez nároku na tričko za základní startovné 20 Kč, nebo v den závodu: 20,--Kč.

Tratě 1.5km a 2.5km: on-line přihlášení za startovné 50 Kč do 23.3 2015 s nárokem na tričko (po zaplacení ceny trička 110 Kč) od 23.3.2015 do 9.4 2015 bez nároku na tričko za základní startovné 50,- Kč. Při přihlášení na tratě 1km a 2.5km v den závodu: 80,- Kč.

Dárky a ceny garantujeme pro prvních přihlášených 200 účastníků dětských závodů. 

ON LINE PŘIHLÁŠKA

Centrum závodů:

Areál parkoviště u fotbalového hřiště TJ Sokol Bolatice  (zde)

Tratě:
kategorie, délka tratě

H1/D1 : 2001-2002..... 2.5 km - větší okruh
H2/D2 : 2003-2004..... 2.5 km - větší okruh
H3/D3 : 2005-2006..... 1.5 km - malý okruh
H4/D4 : 2007-2008..... 1.5 km - malý okruh
H5/D5 : 2009-2011..... 100 m - z brány do cíle
H6/D6 : od 2012..... 10 m - v prostoru cíle

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit trať podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků
Prezentace:
Děti na závod 10 a 100m : on-line nebo v den závodu od 7.00 do 11.00hod
Děti na závod 1.5km a 2.5km : on-line nebo v den závodu 11. 4. 2015 v čase 7.00 do 11.00hod.
Kategorie:
Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.
1)Odstrkovadla a malá kola
Ročníky 2012 a mladší dětská odstrkovadla (jen pro odstrkovadla, odrážedla)
Ročníky 2011 a 2009 dětská malá kola 12"
2)Kategorie do 14 let věku chlapci/dívky
Ročníky 2007 a 2008 kola
Ročníky 2005 a 2006 kola
Ročníky 2003 a 2004 kola
Ročníky 2001 a 2002 kola

Tričko:
cena trička pro děti je 110,- Kč
Důležité:
Děti k doprovodnému dětském závodě STEVENS Bolatická třicítka pouze s doprovodem rodičů nebo s jejich písemným souhlasem.
Přílba je povinná!!! Souhlas rodičů ZDE.

Za SCB, ředitel závodu: Petr Kocur