Propozice

Propozice hlavního závodu na horských kolech BOLATICKÁ TŘICÍTKA 2014

Pořadatel: Sportovní Club Bolatice , o.s. ( dále jen SCB )
Termín: 12. 4. 2014
Klasifikace: Závod jednotlivců
Kontakt
Ivo  Fojtík, gsm: +420 601390259 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Petr Bezecný, gsm: +420 728393086 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Centrum závodů: Areál parkoviště u hřiště Fotbalového klubu Bolatice

Najdete nás zde

Trať: 30 Km , terén - 85%, asfalt - 15%

Prezentace

V centru závodů 11.4 2014 v čase 18:00-20.00 hod

V centru závodů 12. 4. 2014 v čase 7:00-11:30 hod

Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.
A) Ženy:
E = elite
Z1 = 15 - 17 let
Z2 = 18 - 29 let
Z3 = 30 - 39 let
Z4 = 40 – 49 let
Z5 = 50 - nekonečno
B) muži
E = elite
M1 = 15 - 17 let
M2 = 18 - 29 let
M3 = 30 - 39 let
M4 = 40 - 49 let
M5 = 50 – 59
M6 = 60 – nekonečno
Upozornění:
Kategorie ELITE: do této kategorie se přihlašují registrovaní závodníci, závodníci s vyšší výkonností a chutí startovat z prvního koridoru. Samozřejmě budou i ve výsledkové listině v kategorii elite bez možnosti zpětného zařazení do jiné kategorie. Apelujeme na čestné jednání při přihlášení do příslušných kategorií.

Důležité:
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození.
Počet účastníků: Limit startujících - 750 závodníků ( Pořadatel má právo pustit do závodu zástupce sponzorů nad rámec limitu počtu startujících).
Startovní koridor: Na startu bude vytyčen koridor pro závodníky, kteří se v minulém ročníku umístili v první stovce a závodníky kategorie ELITE.. Tito závodníci budou mít označena startovní čísla.
Přihlášky:
A) elektronicky
z on-line formuláře
Platné přihlášky do 24. 3. 2014 za základní startovné 290,- Kč s nárokem na tričko ( po zaplacení ceny trička 199,- Kč )
Platné přihlášky od 24. 3. 2014 do 9. 4. 2014 za základní startovné 290,- Kč bez nároku na tričko

B) přihlášky na místě v den závodu
Přihlášky podané v den závodu, tj. 12.4.2014 v místě závodu za zvýšené startovné 330,- Kč a bez nároku na tričko
Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!! Tj. když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli. ( viz pokyny níže )
Startovné:
on-line 290,- Kč
v den závodu 330,- Kč
( viz. pokyny níže )

Pokyny pro platby startovného:
Dne 10. 3. 2014 bude přihláškový formulář vypnut a bude nedostupný až do 13. 3. 2014 (včetně). Všichni, kteří se do 10. 3. 2014 přihlásí a budou mít NEPLATNOU přihlášku, mají možnost uvést vše do pořádku a startovné okamžitě uhradit. Všechny přihlášky, které budou 14. 3. 2014 neplatné, budou smazány!!
2) Dne 14. 3. 2014 bude přihláškový formulář opět zpřístupněn. Budou se moci přihlásit skuteční zájemci o start, opět do naplnění limitu.
3) Dne 1. 4. 2014 bude přihláškový formulář vypnut a bude nedostupný až do 3. 4. 2014 (včetně).
4) Všichni, kteří se do 1. 4. 2014 přihlásí a budou mít NEPLATNOU přihlášku, mají možnost uvést vše do pořádku a startovné okamžitě uhradit. Všechny přihlášky, které budou 4. 4. 2014 neplatné, budou smazány!!
5) Dne 4. 4. 2014 bude přihláškový formulář opět zpřístupněn. Budou se moci přihlásit skuteční zájemci o start, opět do naplnění limitu. Zájemci přihlášení po 4.4.2014 on-line musí provést platbu na účet provozovatele závodu do 9.4.2014.
Platba startovného: Úhradu startovného proveďte:
a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: 2437217359/0800
( variabilní symbol uveden v potvrzovacím emailu či formuláři )
b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli
V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...)
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Start: Areál parkoviště u hřiště TJ Sokol Bolatice 12:00
Cíl: Tamtéž
Časomíra a výsledky: Měření časů bude provedeno plně automatickým systémem prostřednictvím vratných chipů. Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci.
Ceny: Pro první tři v každé kategorii, poháry a věcné ceny. Pro kategorii Elite poháry a drobné upomínkové předměty.
Občerstvovačka:
Na trati 1 občerstvovací stanice ( v obci Bělá )
Podmínky účasti:
Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

Časový limit závodu je 4 hodiny.

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo u pořadatelů na trati."

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

ON LINE přihláška


Propozice dětského závodu na kolech a odrážedlech BOLATICKÁ TŘICÍTKA 2014

Pořadatel: Sportovní Club Bolatice , o.s. ( dále jen SCB )
Termín: 12. 4. 2014
Start závodu:
Závod na 10m a 100m: 11:15
Závod na 1,5km a 3km: Ihned po odjetí celého startovního pole hlavního závodu: okolo 12:15
Klasifikace: závod jednotlivců
Kontakt:
Ivo Fojtík, gsm: +420 601390259 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Petr Bezecný, gsm: +420 728393086 email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Startovné:
Tratě 10m a 100m: online přihlášení za startovné 20 Kč do 24.3 2014 s nárokem na tričko (po zaplacení ceny trička 100 Kč) od 24.3. 2014 do 9. 4. 2014 
bez nároku na tričko za základní startovné 20 Kč, nebo v den závodu: 20,--Kč.

Tratě 1km a 2.5km: on-line přihlášení za startovné 50 Kč do 24.3 2014 s nárokem na tričko (po zaplacení ceny trička 100 Kč) od 24.3.2014 do 9.4 2014 bez nároku na tričko za základní startovné 50,- Kč. Při přihlášení na tratě 1km a 2.5km v den závodu: 80,- Kč

Centrum závodů:

areál parkoviště u fotbalového hřiště TJ Sokol Bolatice 

Najdete nás zde
Tratě:

kategorie
délka tratě
poznámka
2000-2001..... 2.5 km
větší okruh
2002-2003..... 2.5 km
větší okruh
2004-2005..... 1 km
malý okruh
2006-2007..... 1 km
malý okruh
2008-2010..... 100 m
z brány do cíle
od 2011..... 10 m
v prostoru cíle
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit trať podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků

Prezentace:
Děti na závod 10 a 100m : on-line nebo v den závodu od 7.00 do 10.30hod
Děti na závod 1.5km a 3km : on-line nebo v den závodu 12. 4. 2014 v čase 7:00-11:30
Kategorie:
Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.
1)Odstrkovadla a malá kola
Ročníky 2011 a mladší dětská odstrkovadla (jen pro odstrkovadla, odrážedla)
Ročníky 2010 a 2008 dětská malá kola 12"
2)Kategorie do 14 let věku chlapci/dívky
Ročníky 2006 a 2007 kola
Ročníky 2004 a 2005 kola
Ročníky 2002 a 2003 kola
Ročníky 2000 a 2001 kola
Tričko:
cena trička pro děti je 100,- Kč
Důležité:
Děti k doprovodnému dětském závodě Bolatická třicítka pouze s doprovodem rodičů nebo s jejich písemným souhlasem.
Přílba je povinná!!!

Za SCB, ředitel závodu: Petr Kocur