O nás

Obec Bolatice v současnosti čítá asi nějakých 4300 občanů. Z tohoto počtu obyvatel obce se oddělilo několik nejsilnějších jedinců ( jak fyzicky, tak psychicky ) a dalo tímto podklad pro vznik spolku SCB. Pod tímto názvem si nepředstavujte žádnou zkratku politického seskupení, či jiné pochybné organizace. Nýbrž tato zkratka tří písmen zkracuje název Sportovní Club Bolatice - SCB
( popravdě jsou součástí sdružení i "mimobolatičtí", ale Ti byli již neoficiálně domestikováni).

logo scb

Celý tento projekt v prvopočátku vznikl na základě snahy uspořádat v Bolaticích "pořádný a kvalitní" závod horských kol. Ze sportovců se tedy na nějakou dobu, po čas konání závodu BOLATICKÁ TŘICÍTKA™, stali na okamžik pořadatelé a organizátoři. Protože se ukázalo, že organizace sportovních akcí se u nás lépe provádí pod oficiální hlavičkou právnické osoby, resp. občanského sdružení, vyhověli jsme liteře zákonných norem, a závody budou pořádány pod hlavičkou nově vzniklého spolku SCB.

Naším cílem je i pro další léta pořádat kvalitní sportovní akce v naší obci, vypomáhat v pořádání obdobných podniků spřáteleným pořadatelským teamům a samozřejmě hrdě, a se ctí, reprezentovat naši obec a spolek SCB v řadách závodníků na sportovních kolbištích různých závodů.

Tým SCB.