Propozice závodu na horských kolech:

BEZVAKOLO.cz BOLATICKÁ TŘICÍTKA 2020 - 10. ročník
Pořadatel: Sportovní Club Bolatice, z.s. (dále jen SCB)
Termín:  4. dubna. 2020
Klasifikace: Závod jednotlivců
Kontakt: Petr Bezecný, gsm: +420 728 393 086 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ivo Fojtík, gsm: +420 601 390 259 
Centrum závodů:  Areál parkoviště u hřiště Fotbalového klubu Bolatice

Podmínky účasti/bezpečnostní předpisy:

Ochranná přilba je povinná. Zákaz jízdy na elektrokolech. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje souhlas s uvedenými podmínkami. Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář ZDE. Bez podepsaného potvrzení nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Potvrzení je možno podepsat i v době prezentace.

Počet účastníků:

Limit startujících není stanoven.

Startovní koridory/vlny závodu na 30 km:

Na startu budou vytyčeny koridory pro jednotlivé vlny.1. koridor 1. řada tohoto koridoru je rezervována bajkerům, kteří se umístili v minulém ročníku od prvního do desátého místa v absolutním pořadí – při prezentaci je nutné požádat o speciální značku a nalepit ji na startovní číslo! Bez této značky závodník nebude do 1.řady tohoto koridoru vpuštěn. Pořadatelé si vyhrazují právo umístit do 1.řady tohoto koridoru závodníky startující na divokou kartu. Jejich čísla budou také označena.Zbývající část 1.koridoru je pro závodníky, kteří se v minulém ročníku umístili v první stovce absolutně a pro závodníky kategorie ELITE. Tito závodníci si u prezentace musí vyžádat značku a nalepit ji na startovní číslo. Do dalších koridorů se závodníci řadí podle vlastního uvážení.Upozornění: při neuposlechnutí pokynů pořadatelů během řazení do startovních koridorů a při startu, může být závodník vyřazen ze závodu bez nároku na vrácení startovného!

Prezentace:

V centru závodů 3.4 2020 v čase 16:00 - 20.00 hod
V centru závodů 4. 4. 2020 v čase 8.00 -11.00 hod

Tratě:

30 km : skutečná délka 36 km (převýšení v mapě „nesedí“), 10% asfalt / 90% lesní a polní cesty a pěšiny, krásná trať pro zkušené bikery
15 km : skutečná délka 17 km, je totožná s 30 km tratí, pouze je zkrácena o úseky v okolí Chuchelné a Bělé, krásná trať pro zkušené bikery
2,5 km : rovinatá trať po polních a travnatých cestách pro všechny mladé bikery
1,5 km : rovinatá trať po travnatých cestách pro všechny malé bikery
100 m : rovný asfaltový úsek cílové rovinky
10 m : asfaltový úsek v cílové bráně
V době prezentace je umožněno závodníkům starším 15 let požádat o změnu mezi 30 km a 15 km tratí. Při změně je nutné doplatit částku: „startovné v době prezentace“ mínus „již zaplacené startovné“ plus „poplatek 50Kč“.

Start závodů / časová harmonogram:

dětský závod na 10 m a 100 m v době mezi 11 a 12 hodinou
závod na 30 km od 12 hodin ve vlnách
dětský závod na 1,5 km a 2,5 km po startu hlavního závodu na 30 km
závod na 15 km po dětském závodu na 1,5 km a 2,5 km (před 13 hodinou)
Upřesněný časový harmonogram dalších závodů bude zveřejněn při prezentaci.

Časomíra a výsledky: 

Měření časů v kategoriích, které se vyhodnocují, bude provedeno plně automatickým systémem prostřednictvím nevratných elektronických jednorázových čipů, jenž budou součástí startovního čísla. Startovní číslo s čipem obdrží závodníci při prezentaci.
Při startu ve vlnách závodu na 30 km čas pro závodníky v dané vlně spustí vždy první závodník z dané vlny, který projede startem, takže každá vlna má svou časomíru.

Časový limit závodu:

pro trať 30 km je 4 hodiny a pro trať 15 km je 3 hodiny. Poté bude měření času ukončeno a vyhodnocení umístění nebude provedeno. V 15:30 vyráží na trať sběrači, kteří projedou a zhruba uklidí a „odznačí“ trať.

Občerstvovačka:

Je na 30 km trati v cca polovině nad obcí Bělá a malá osvěžovna cca 6 km před cílem.

Zdravotnická služba:

V cíli a na trati zajišťuje ČČK.

Ceny:

Pro první tři v každé kategorii - poháry a věcné ceny.
Pro kategorii ELITE - poháry a drobné upomínkové předměty. 

Tombola:

I letos je pro vás připravena bajkerská tombola o hodnotné ceny.

Další informace a doporučení:

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.Každý závodník, jenž je platně přihlášen, obdrží balíček (tašku) s materiálem pro závod (číslo s čipem, pásky, předměty od partnerů závodu, stravenky (nápoj, teplá svačina, sladkost), pitný režim po dojezdu do cíle.Kromě výše uvedeného bude pro závodníky zajištěna: pořadatelská služba, nezbytně nutná regulace při pohybu na hlavních silnicích a nepřehledných místech, zdravotní služba na trati a v cíli, občerstvovačka na trati s „překvapením“, měření profesionální elektronickou časomírou, servis kol, občerstvení, hudba, spíkr, DJ - v areálu startu a cíle, sběrači, jenž prohlédnou trať po závodě, bohatá tombola, toalety a sprchy, mytí kol, bezplatné parkování v blízkosti startu a cíle.

Pokyny pro přihlašování a platby startovného:

Startovné doporučujeme uhradit ihned po obdržení emailu zaslaném po přihlášení. Přihlášky s neuhrazeným startovným budou mazány.
14.2.2020 bude spuštěno přihlašování se zvýhodněným startovným a s možností objednat triko
18. 3. 20209 bude ukončeno přihlašování se zvýhodněným startovným a s možností objednat si triko. Pokud platba (startovné a případně i za triko) k přihlášce provedené do tohoto data nebude do 21.3.2020 na účtu SCB, bude přihláška NEPLATNÁ a bude SMAZÁNA! Pochopitelně nebude ani triko.
19. 3. 2020 bude spuštěno přihlašování za standardní startovné
1. 4. 2020 23:59 bude přihláškový formulář definitivně vypnut.
Pokud platba za startovné k přihláškám provedeným do tohoto data nebude do 3.4.2020 na účtu SCB, bude přihláška NEPLATNÁ a bude SMAZÁNA!
Od 3.4.2020 je možné přihlášení pouze osobně a platba zvýšeného startovného v hotovosti v době prezentace

Způsoby platby startovného:

a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: 227227277/5500
    (variabilní symbol uveden v potvrzovacím emailu či formuláři) 
b) zaplacením v hotovosti při osobním přihlášení v době prezentace
V případě nekonání závodu (např. z důvodů vyšší moci...) se startovné nevrací.
V případě neúčasti se startovné nevrací.

Přihlášením k závodu současně potvrzuji následující:

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat.
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů".
ON LINE přihláška

Za SCB, ředitel závodu: Martin Blahetka