Podmínky účasti :

Ochranná přilba je povinná. Zákaz jízdy na elektrokolech. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje souhlas s uvedenými podmínkami.
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář ZDE. Bez podepsaného potvrzení nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Potvrzení je možno podepsat i v době prezentace.

Počet účastníků:

Limit startujících není stanoven.

Startovní koridory/vlny:

Na startu budou vytyčeny koridory pro jednotlivé vlny.
1.koridor je pro závodníky, kteří se v minulém ročníku umístili v první stovce a závodníky kategorie ELITE. Tito závodníci si u prezentace musí vyžádat značku a nalepit ji na startovní číslo. První řada tohoto koridoru je rezervována bajkerům, kteří se umístili v minulém ročníku od prvního do desátého místa v absolutním pořadí – značka na jejich čísle bude odlišná. Pořadatelé si vyhrazují právo umístit do tohoto koridoru závodníky startující na divokou kartu. Jejich čísla budou také označena.

Prezentace:

V centru závodů 6.4 2017 v čase 16:00 - 20.00 hod
V centru závodů 7. 4. 2017 v čase 8.00 -11.00 hod

Tratě:

• 30 km : skutečná délka 36 km (převýšení v mapě „nesedí“), 10% asfalt / 90% lesní a polní cesty a pěšiny, krásná trať pro zkušené bikery
• 15 km : opravdu 15 km, je totožná s 30 km tratí, pouze je zkrácena o úseky v okolí Chuchelné a Bělé, krásná trať pro zkušené bikery
• 2,5 km : rovinatá trať po polních a travnatých cestách pro všechny mladé bikery
• 1,5 km : rovinatá trať po travnatých cestách pro všechny malé bikery
• 100 m : rovný asfaltový úsek cílové rovinky
• 10 m : asfaltový úsek v cílové bráně
V době prezentace je umožněno závodníkům starším 15 let požádat o změnu mezi 30 km a 15 km tratí. Při změně je nutné doplatit částku : „startovné v době prezentace“ mínus „již zaplacené startovné“ plus „poplatek 50Kč“.

Start závodů / časový harmonogram :

• dětský závod na 10 m a 100 m v době mezi 11 a 12 hodinou
• závod na 30 km od 12 hodin ve vlnách
• dětský závod na 1,5 km a 2,5 km po startu hlavního závodu na 30 km
• závod na 15 km po dětském závodu na 1,5 km a 2,5 km (před 13 hodinou)
Upřesněný časový harmonogram dalších závodů bude zveřejněn při prezentaci.

Časomíra a výsledky: 

Měření časů v kategoriích, které se vyhodnocují, bude provedeno plně automatickým systémem prostřednictvím nevratných elektronických jednorázových čipů, jenž budou součástí startovního čísla. Startovní číslo s čipem obdrží závodníci při prezentaci.
Při startu ve vlnách závodu na 30 km čas pro závodníky v dané vlně spustí vždy první závodník z dané vlny, který projede startem, takže každá vlna má svou časomíru.

Časový limit závodu :

pro trať 30 km je 4 hodiny a pro trať 15 km je 3 hodiny. Poté bude měření času ukončeno a vyhodnocení umístění nebude provedeno. V 15:30 vyráží na trať sběrači, kteří projedou a zhruba uklidí a „odznačí“ trať.

Občerstvovačka:

Je na 30 km trati v cca polovině nad obcí Bělá a malá osvěžovna cca 6 km před cílem.

Zdravotnická služba:

V cíli a na trati zajišťuje ČČK - Český červený kříž.

Ceny:

Pro první tři v každé kategorii - poháry a věcné ceny.
Pro kategorii ELITE - poháry a drobné upomínkové předměty. 

Tombola:

I letos je pro vás připravena bajkerská tombola o hodnotné ceny.

Další informace a doporučení :

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.
Každý závodník, jenž je platně přihlášen, obdrží balíček (tašku) s materiálem pro závod (číslo s čipem, pásky, předměty od partnerů závodu, stravenky (nápoj, teplá svačina, sladkost), pitný režim po dojezdu do cíle.
Kromě výše uvedeného bude pro závodníky zajištěna: pořadatelská služba, nezbytně nutná regulace při pohybu na hlavních silnicích a nepřehledných místech, zdravotní služba na trati a v cíli, občerstvovačka na trati s „překvapením“, měření profesionální elektronickou časomírou TimeChip, průběžné zobrazení výsledků na LCD panelech, servis kol, občerstvení, hudba, spíkr, DJ - v areálu startu a cíle, sběrači, jenž prohlédnou trať po závodě, bohatá tombola, toalety a sprchy, mytí kol, bezplatné parkování v blízkosti startu a cíle.

Pokyny pro přihlašování a platby startovného:

Startovné doporučujeme uhradit ihned po obdržení emailu zaslaném po přihlášení. Přihlášky s neuhrazeným startovným budou mazány.
• 16.2.2018 bude spuštěno přihlašování se zvýhodněným startovným a s možností objednat TRIKO
• 21. 3. 2018 bude ukončeno přihlašování se zvýhodněným startovným a s možností objednat si triko. Pokud platba (startovné a případně i za triko) k přihlášce provedené do tohoto data nebude do 23.3.2018 na účtu SCB, bude přihláška NEPLATNÁ a bude SMAZÁNA! Pochopitelně nebude ani triko.
• 22. 3. 2018 bude spuštěno přihlašování za standardní startovné
• 4. 4. 20187 23:59 bude přihláškový formulář definitivně vypnut.
Pokud platba za startovné k přihláškám provedeným do tohoto data nebude do 6.4.2018 na účtu SCB, bude přihláška NEPLATNÁ a bude SMAZÁNA!
• Po tomto datu je možné přihlášení pouze osobně a platba zvýšeného startovného v hotovosti v době prezentace

Způsoby platby startovného:

a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: 227227277/5500
    (variabilní symbol uveden v potvrzovacím emailu či formuláři) 
b) zaplacením v hotovosti při osobním přihlášení v době prezentace
V případě nekonání závodu (např. z důvodů vyšší moci...) se startovné nevrací.
V případě neúčasti se startovné nevrací.

Přihlášením k závodu současně potvrzuji následující :

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat.
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů".
ON LINE přihláška

Za SCB, ředitel závodu: Petr Kocur